ضمن تشکر و قدردانی از 60 نفر از برادران و خواهران مؤمن قرآنی که در ختم قرآن شهدای لیند، اموات خود و اموات بدوارث و بی وارث شرکت نمودند به اطلاع می رساند در طول ماه مبارک رمضان تعداد 4 ختم کامل و 6 جزء از قرآن کریم قرائت گردیده است. لذا خواهشمند است به پاس این حرکت خداپسندانه و برای شادی اموات همه آنهایی که  در این ختم شرکت نمودند یک حمد و سه توحید قرائت نمایید.

qoran