« دستی که برای کمک بالا می رود مقدس تر از دستی است که برای دعا بالا می رود »

کمک

با سپاس از حسن اعتماد خیرین بزرگوار به اطلاع می رساند تا به امروز مبلغ 41000000 ریال جهت کمک به نیازمندان جمع آوری گردیده است که مبلغ  39000000 ریال آن صرف خرید 19 بسته معیشتی برای نیازمندان گردیده است. شایان ذکر است مابقی مبلغ و همچنین مبالغی که از این تاریخ به بعد به حساب ذکر شده واریز می گردد صرف خرید بسته معیشتی برای نیازمندان در ماه مبارک رمضان می گردد.

با سپاس و ابراز قدردانی فراوان، محمدتقی عزیزپور فرماندهی پایگاه مقاومت شهید عزیزپور روستای لیند