با توجه به شیوع روزافزون ویروس کرونا و جدی نگرفتن آن در نزد اکثر افراد جامعه در این نوشته سعی داریم به طور خلاصه و کوتاه نکات محتلف درباره راه های پیشگیری از کرونا و اقدامات تغذیه ای جهت افزایش سیستم ایمنی بدن را برایتان به اشتراک بگذاریم. لطفا با حوصله و دقت مطالعه نمایید.

1

2

3

4

5

6

7