دست در دست هم آماده می شویم برای برگزاری یک جشنواره بزرگ

لیند پاک و میزبانی بی نظیر از گردشگران

زمین پاک 1

به اطلاع عموم مردم شریف روستای لیند می رساند شورای گردشگری روستا در نظر دارد جهت هر چه بهتر برگزار شدن اولین جشنواره بومی، محلی و گردشگری روستای لیند، یک هفته پیش تر یعنی در روز جمعه 1398/04/28 در اقدامی نمادین به جمع آوری زباله های سطح روستا اقدام نماید. لذا از تمامی دوستداران محیط زیست برای شرکت در این امر مهم دعوت بعمل می آید.