تعداد 44 نفر از اعضای فعال و خانواده بسیجیان روستای لیند تحت طرح میقات سپاه پاسداران، از تاریخ 11 تا 15 دی ماه به اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس اعزام گشتند. در این اردوی 4 روزه علاوه بر زیارت حرم امام رضا (ع)، بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته کاروان امام رضا پایگاه شهید عزیزپور لیند به بازدید از موزه حرم، آرامگاه خواجه اباصلت، خواجه مراد و پاساژ آسمان 1 و 2 رفتند. به امید قبولی زیارت همه مشتاقان اهل بیت و شادمانی همه دلهای پاک …

photo_2018-02-07_21-10-39 photo_2018-02-07_21-10-52 photo_2018-02-07_21-11-05 photo_2018-02-07_21-11-18