دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستای لیند در تاریخ 29 اردیبهشت 1396 در مکان مسجد باب الحوائج این روستا برگزار گردید و همانند دوره های گذشته حضور اهالی مثال زدنی و پرشور بوده است. در این دوره از انتخابات با حضور محداکثری اهالی، 493 نفر در این روستا پای صندوق رأی آمدند که با تشکر از این حضور مردم، نتایج آرای بدست آمده به شرح ذیل می باشد:

IMG_20170519_143529

IMG_20170519_143451                                                             IMG_20170519_144652

نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا به شرح ذیل اعلام گردید:
جابر قلی نژاد                 198
مصطفی سبحانی           181
کیامرز آقایی                  160
نادر ابراهیمی                 152
یعقوب محمدی              151
علی نجفی                       90

همچنین نتایج بدست آمده دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به شرح ذیل بوده است:
حسن روحانی                360
سیدابراهیم رئیسی        106
مصطفی میرسلیم            8
مصطفی هاشما طبا          1

آرا باطله                          18