بسمه تعالی

پیرو اطلاعیه قبلی در مورد طرح سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 لازم به ذکر است موارد زیر مورد توجه اهالی محترم روستا قرار گیرد:

  1. کلیه ساکنین محترم در روز آمارگیری در منزل خود حضور داشته باشند.
  2. اصل مدارک شخصی کلیه افراد خانواده اعم از شناسنامه و کارت ملی جهت ارائه به مأمور سرشماری نزد خود داشته باشند.
  3. خواهشمند است تمام فرزندان خانوارهایی که متأهل و دارای فرزند هستند جهت بالا بردن جمعیت روستا و بهره مندی از مزایای آن آمار خود را در روستا ثبت نمایند.
  4. از خانوارهای محترمی که در شهرهای دور یا دیگر استان ها مثل تهران و …. ساکن هستند خواهشمند است در روز آمارگیری یک نفر با کلیه مدارک مورد نیاز در منزل روستای لیند حضور داشته باشد.
  5. لازم به ذکر است کلیه افرادی که در روز آمارگیری بنا به هر علتی غائب و حضور نداشته باشند و نام آنها در روستای لیند ثبت نگردد در سال های آتی جزو افراد خوشنشین تلقی شده و مبالغ خدمات دریافتی از آنها بصورت آزاد و بنا بر نظر شورای محترم اسلامی لیند دریافت می گردد.

 

با تشکر

“شورای اسلامی و دهیاری روستای لیند”