اخبار شورای اسلامی و دهیاری روستای لیند ( در حال حاضر خبری در دسترس نمی باشد )