جلسه نمایندگان مربوط به زمین امیریه روستای لیند در تاریخ 03/28 با حضور اکثریت اعضای نمایندگان و اعضای شورای اسلامی روستا در محل مسجد باب الحوائج روستا از ساعت 9 الی 12 برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در ماه اخیر، مستندات مربوط به واریز قسط دوم وکیل پرونده مربوطه (واریز مبلغ سی و پنج میلیون تومان) ارائه و مقرر گردید از این تاریخ هر نماینده نسبت به جمع اوری مرحله دوم اقساط خانوارها اقدام نمایند.