mahdi

/سلام لیند 1

About سلام لیند 1

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far سلام لیند 1 has created 12 blog entries.

بزرگداشت حکیم عمر خیام

By | اردیبهشت 27ام, 1396|تازه ها|

حکیم غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خَیّام نیشابوری در ۲۸ اردیبهشت ۴۲۶ در نیشابور دیده به جهان گشود. وی به خیامی و خیام نیشابوری و خیامی النّیسابوری نامیده شده است. از ریاضیدانان، ستاره شناسان و شاعران بنام ایران در دوره سلجوقی است. گرچه پایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی اوست و حجت الحق لقب [...]

روز بزرگداشت حکیم ابولقاسم فردوسی

By | اردیبهشت 24ام, 1396|تازه ها|

اولین مرحله شناخت افرینش همانا خرد است،چشم و گوش و زبان سه نگهبان اویند که لاجرم هرچه نیکی و شرم است از همین سه ریشه میگیرد و افسوس که دنبال کنندگاه خرد اندکند که باید به سخن دانندگان راه جست و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی اموخت و یک دم [...]

روز جوان

By | اردیبهشت 18ام, 1396|تازه ها|

خداوندا بگذار روزهای جوانی ام را با نفس فرشته هایت شماره کنم جوانیم را خوش بو تر از پیراهن یوسف کن روزهای جوانی دلنشین اند؛ دلنشین تر از نگاه لیلی؛ خوش آواتر از صدای فرهاد و خواستنی تر از عشق جوانی، روزگار ماندنی ترین خاطره هاست... روز جوان بر علی اکبرهای خمینی مبارک. جوانانی که [...]