آخر ذیقعده سوگی شد بپا
سوگ فرزندی زنسل مصطفی(ص)
اسوه ی جود وجوانی بود او
بین فرزندان پاک مرتضی(ع)
آنکه بودی شهره ی جود وکرم
جان خود بخشید در راه خدا
گشت مسموم از جفای همسرش
همچو مولامان امام مجتبی(ع)

photo_2017-08-21_15-10-24

photo_2017-08-21_15-10-49

photo_2017-08-21_15-10-45
شهادت مظلومانه جوانترین شمع هدایت و نهمین بهر کرامت تسلیت و تعزیت باد.