ملاصدرا در انچه علم اعلا(حکمت الهی) خوانده می شودتمام فلسفه پیشین را تحت الشعاع قرار
داد،اصول و مبانی این فن را تعییر داد و ان را بر اصولی خلل ناپذیر استوار کرد.(شهید مطهری)
ملاصدرا
خداوند،بی نهایت است ولا مکان و بی زمان.اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو
فرود می اید و به قدر ارزوی تو گسترده و به قدر ایمان تو کار گشا می شود.(ملاصدرا فیلسوف ایرانی)
photo_2017-05-21_09-27-11

photo_2017-05-21_09-27-20
یکم خرداد ماه روز بزرگداشت ملاصدرا(صدرالمتالهین).
خورشید اندیشه،مرد عرفان و فلسفه و بنیانگذار حکمت متعالیه گرامی باد.