2

 

الهی من چه می بینم ز احمد

چه زیبا منتظری دارد محمد (ص)

مبارک بر علی و دخت احمد

طلوع صادق (ع) و جشن محمد (ص)

میلاد نبی اکرم (ص)، بهانه خلقت و قرآن ناطق، امام صادق (ع) تبریك وتهنیت باد