پایگاه مقاومت شهید عزیزپور لیند طی فراخوانی اقدام به برگزاری مراسم رزم شبانه و تیراندازی به همراه سازماندهی مجدد بسیجیان و صرف شام در روز پنجشنبه ۹۵/۰۴/۳۱ از ساعت ۱۸ در مسجد باب الحوائج روستای لیند کرده است. لذا از همه عزیزان و دوستان بسیجی خواهشمند است حضور یا عدم حضور خود را جهت برنامه ریزی به سامانه پیامکی این پایگاه (به شماره 500020308420) یا فرماندهی پایگاه اعلام نمایند. با تشکر

پایگاه مقاومت شهید عزیزپور لیند